Шаблоны Joomla 3.5

/ Абітурієнту / Вступна кaмпанія / Правила прийому для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Правила прийому для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ здійснює підготовку фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за спеціальностями: «Право», «Психологія», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». У центрі навчається близько двох тисяч студентів. Серед них працівники різних галузей народного господарства, службовці, працівники правоохоронних органів.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ провадить освітню, наукову та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу, здобуття особами якісної вищої освіти у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Вища освіта, здобута на факультеті дає можливість працевлаштуватися органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, нотаріаті, Службі безпеки України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України, Державній міграційній службі України, територіальних управліннях юстиції, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, управліннях та відділах державної виконавчої служби, територіальних органах Державної фіскальної служби, митниці, в юридичних відділах підприємств, установ та організацій, на посадах – адвоката, прокурора, судді, нотаріуса, слідчого, помічника судді, помічника нотаріуса, секретаря судового засідання, державного та приватного виконавця, спеціаліста органу державної влади та органу місцевого самоврядування, юрисконсульта тощо.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ  здійснює підготовку фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб освітніх ступенів «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія». Випускник може працювати: практичним психологом в закладах освіти, практичним психологом на підприємстві, практичним психологом в органах державної влади та управління, психологом-консультантом в центрах реабілітації, лікарнях, психолого-соціальних центрах, наркологічних службах, тренінгових компаніях, рекрутингових агентствах, приватних фірмах. 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість навчитися:

  • як управляти фінансовими потоками;
  • як створити надійну систему економічної безпеки підприємства, регіону, держави;
  • як протидіяти економічній злочинності.

Економічна освіта, здобута на факультеті – це гарантія успішного працевлаштування у бізнес структурах, органах державного управління та правоохоронних органах економічного спрямування.

Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність,
термін навчання
Вступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
081 Право
1) українська мова та література 100 (0,4)** 4 роки 21 900 4 роки 12 000
2) історія України 100 (0,3)
3) на вибір:
- іноземна мова 100 (0,2)
- математика 100 (0,2)
262 Правоохоронная діяльність
1) українська мова та література 100 (0,3) 3 роки 11 500 3 роки 7 500
2) історія України 100 (0,35)
3) творчий конкурс (складається у ЛьвДУВС) 124 (0,25)
053 Психологія
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 14 000 4 роки 8 500
2) біологія 100 (0,40)
3) на вибір:
- іноземна мова 100 (0,25)
- історія України 100 (0,25)
072 Фінанси, банківська справа
та страхування (Фінансова аналітика)
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 11 500 4 роки 7 100
2) математика 100 (0,40)
3) на вибір:
- іноземна мова 100 (0,25)
- історія України 100 (0,25)
073 Менеджмент (Менеджмент та безпека бізнесу)
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 11 500 4 роки 7 100
2) історія України 100 (0,40)
3) на вибір:
- географія 100 (0,25)
- іноземна мова 100 (0,25)
** Загальний (середній) конкурсний бал повинен становити не менше 140
Підготовка бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Спеціальність,
термін навчання
Вступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
081 Право

- українська мова та література (ЗНО)***

- комплексний іспит (конституційне право, кримінальне право, цивільне право)

124

100

2 роки 20 350  2 роки 12 500
071 Облік і оподаткування (Економічна експертиза, облік та аудит)

- українська мова та література (ЗНО)***

- на вибір:

  • математика (ЗНО)***
  • історія України (ЗНО)***

- економічна теорія (тести) 

100

 

100
100

124

2 роки  11 486 2 роки  6 366
072 Фінанси, банківська справа
та страхування (Фінансова аналітика)

- українська мова та література (ЗНО)***

- на вибір:

  • математика (ЗНО)***
  • історія України (ЗНО)***

- економічна теорія (тести)

100

 

100
100

124

2 роки  11 486 2 роки  6 992
073 Менеджмент (Менеджмент та безпека бізнесу)

- українська мова та література (ЗНО)***

- на вибір:

  • математика (ЗНО)***
  • історія України (ЗНО)***

- економічна теорія (тести)

100

 

100
100

124

2 роки  10 112 2 роки  6 992
Підготовка магістрів
Спеціальність,
термін навчання
Назва освітньо-професійної програмиВступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
 Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
 Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік

081 Право

 

- єдине фахове вступне випробування: тест з права; тест із загальної навчальної правничої компетентності***

- єдиний вступний іспит з іноземної мови***

100


100

1 рік 6 міс 22 900  2 роки 19 500

262 Правоохоронна діяльність

 

- комплексний іспит (теорія держави і права; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право)(тести)

- єдиний фаховий іспит з іноземної мови*

124


100

1 рік 8 міс 16 500  2 роки 15 500
053
Психологія
 

- єдиний вступний іспит з іноземної мови***

- комплексний іспит з фахових дисциплін: психологія особистості; психологічне консультування; психокорекція; психодіагностика (тести)

100

124

1 рік 6 міс. 14 600 2 роки 14 500

072
Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансова розвідка

- комплексний іспит з фахових дисциплін: фінанси, гроші і кредит, банківська система (тести)

- єдиний вступний іспит з іноземної мови***

124

 

100
1 рік 6 міс. 17 400 2 роки 15 500
073
Менеджмент
Управління і безпека організації

- комплексний іспит з фахових дисциплін: основи менеджменту; операційний менеджмент; управління персоналом; маркетинг (тести)

- єдиний вступний іспит з іноземної мови***

124

 

100

1 рік 6 міс. 15 750 2 роки 14 000

 *** за технологіями проведення ЗНО

 

* вартість навчання станом на 2019 рік