Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Наукові школи університету

Наукові школи університету

Наукова школа адміністративного права та процесу, фінансового та інформаційного права

Напрям наукових розробок – адміністративно-правове та фінансово-правове забезпечення діяльності суб‘єктів публічної адміністрації.

Керівник наукової школи – Середа Валерій Вячеславович.

Середа Валерій Вячеславович, доктор юридичних наук, доцент.

Народився 1968 року у м. Городок Львівської області. Закінчив Львівський політехнічний інститут та юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Понад 20 років працював у практичних підрозділах органів внутрішніх справ Львівщини.

У 2010 році був призначений на посаду проректора Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2011 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши дисертацію «Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від незаконних дій або бездіяльності публічної адміністрації». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. У 2015 році захистив докторську дисертацію «Феномен дисциплінарної відповідальності в адміністративно-правових відносинах».

Бере активну участь у роботі постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

За його ініціативи в університеті створена навчальна кімната, де проводяться робочі наради і тренінги для практичних працівників та науковців-адміністративістів, результати дискусій яких стають основою для вагомих теоретико-прикладних наукових розробок.

Автор майже 100 наукових праць, навчальних посібників та навчально-методичних розробок, фахових публікацій з адміністративного права та процесу.

Наукові інтереси – проблеми адміністративного права та процесу, зокрема – питання правового регулювання відносин між громадянином і державою, в тому числі в особі публічної адміністрації, гарантій дотримання прав і свобод особи, а також відновлення порушених прав та можливості залучення населення до публічного управління.

До складу наукової школи входять працівники університету:  доктори наук – Кісіль З.Р., Кузьменко О.В. та Шопіна І.В., а також кандидати наук: Баб’як А.В., Бойчук Т.В., Бондаренко В.А., Бортняк Ф.В., Бурда С.Я., Гаврильців М.Т., Гнатюк С.С., Гула І.Л., Гурковський М.П., Грабар Н.М., Грищук А.Б., Данчул О.С., Дідик Н.І., Дмитрик А.Б., Єсімов С.С., Заяць О.С., Йосифович Д.І., Іваха В.О., Ілюшик О.М., Кіцул Ю.С., Ковалів М.В., Когут Я.М., Коровяк О.Я., Лещух А.Р., Лозинський Ю.Р., Назар Ю.С., Новіков  В.В., Мороз Н.С., Отчак Н.Я., Павлович-Сенета Я.П., Парасюк М.В., Перепелиця А.В., Проць І.М., Пряхін Є.В., Сидор М.Я., Смолин Г.В., Стахура І.Б., Строцький Р.Є., Тимчишин Т.М., Тюн В.М, Ряшко О.В., Хатнюк Ю.А., Чистоклетов Л.Г., Чорномаз О.Б., Ярема О.Г., Яремко В.Я. та інші.

Наукова школа економічної безпеки

Напрям розробки – сучасні проблеми економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності тощо.

Керівник наукової школи – Франчук Василь Іванович.

Франчук Василь Іванович, доктор економічних наук, професор.

Народився 10 січня 1962 року в с. Маціорськ, Новоушицького р-ну Хмельницької області. У 1987 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», у 1993 – Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіст-менеджер», у 2004 – Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Із 1995 року – у ЛьвДУВС, де працював на посадах старшого викладача, доцента та начальника кафедри економічної безпеки, начальника факультету економічної безпеки, ученого секретаря університету та проректора з наукової роботи. Зараз – професор кафедри економіки та економічної безпеки У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Система фізкультурно-оздоровчого менеджменту на підприємстві: оцінка та створення», у 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2012 захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств». У 2012 р. присвоєно вчене звання професора.

Є Головою спеціалізованої вченої ради у ЛьвДУВС (спеціальності 21.04.01 та 21.04.02), а також членом спецради в Університеті економіки та права «КРОК» (спеціальності 21.04.01 та 21.04.02). Входить до складу редколегії Наукового вісника ЛьвДУВС (серія економічна).

Є автором та співавтором понад 130 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 2 підручники, 12 навчальних посібників, з яких 3 з грифом МОН України. Здійснює керівництво науковими дослідженнями молодих вчених, низка з яких вже кандидати економічних наук.

До складу наукової школи входять працівники університету – доктори наук – Аніловська Г.Я., Васильчак С.В., Гончарук Я.А., Живко З.Б., Копитко М.І., Мойсеєнко І.П., Пушак Я.Я., Ревак І О., а також кандидати наук: Блага Н.В., Висоцька І.Б., Вінічук М.В., Горбан І.М., Жабинець О.Й., Кіржецький Ю.І., Курляк М.Д., Лихолат С.М., Марушко Н.С., Марченко О.М., Мельник С.І., Нагірна О.В., Наконечна Н.В., Пацула О.В., Подра О.П., Піцур Я.С., Руда І.І., Руда О.І., Сорока Р.С., Томаневич Л.М., Хомів О.В., Хомин О.Й., Цвайг Х.І. та інші.

Наукова школа кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Керівник наукової школи Захаров Василь Павлович.

Захаров Василь Павлович, доктор юридичних наук, професор.

Народився 17 червня 1954 року в м. Томську (Російська Федерація). У 1979 р. закінчив Ташкентську вищу школу міліції СРСР, а у 1987 р. – академію МВС СРСР.

Із 1979 до 1995 року працював на різних посадах: оперуповноважений, старший оперуповноважений, начальник служби, заступник начальника підрозділу з оперативної роботи, начальник підрозділу.

Із 1995 по даний час працює у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Спочатку обіймав посаду начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності, а нині – професор цієї ж кафедри. Успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію «Проблеми діяльності оперативних підрозділів кримінально-виконавчої системи щодо боротьби зі злочинністю»; у 2011 – докторську дисертацію «Правові, організаційні та технологічні засади інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ», цього ж таки року отримав вчене звання професора.

Бере активну участь у роботі постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Автор майже 200 наукових праць, серед них винаходи, монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові публікації.

До складу наукової школи входять: доктори наук – Басиста І.В., Мовчан А.В., Ортинський В.Л., Щур Б.В., а також кандидати наук – Ангеленюк А.-М.Ю., Благута Р.І., Гапчич В.О., Дацьо С.В., Дільна З.Ф., Дмитрик Ю.І., Захарова О.В., Ільницький В.Я., Кунтій А.І., Лісовий М.А., Луцик В.В., Навроцька В.В., Нагачевська Ю.С., Нагачевський С.В., Остапчук М.С., Плукар В.В., Рибалко В.О., Рибак О.Г., Сидорук І.І., Січковська І.В., Сорокач О.В., Татарин І.І., Татарин Н.М., Федчак І.А., Хитра А.Я., Хитра О.Л., Шехавцов Р.М. та інші.

Наукова школа психології та педагогіки

Загальний напрям наукових розробок – соціально-психологічні чинники формування конструктивної взаємодії мешканців регіону з підрозділами поліції, що відповідає темі з державним реєстраційним №0115U006502.

Керівник наукової школи – Ковальчук Зоряна Ярославівна

Ковальчук Зоряна Ярославівна, доктор психологічних наук, доцент. Навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ працює з 2004 року на посадах викладача, доцента кафедри, з 2013 року – заступник декана факультету психології з навчально-методичної роботи.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками». У 2011 році отримала вчене звання доцента. У 2014 році захистила докторську дисертацію «Генетично-психологічні засади оптимізації педагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Пройшла повний навчальний курс професійної практичної підготовки фахівців по роботі з дітьми з порушеннями розвитку та стрес-менеджмент тренінгу, а також І рівень гештальттерапії.

Автор двох одноосібних та двох колективних монографій, має близько 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера науково-практичних інтересів – генетична психологія, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, історія психології, гештальттерапія.

До складу наукової школи входять працівники університету: Галян І.М., Галян О.І., Андрушко Я.С., Бамбурак Н.М., Борисенко О.М, Борисюк О.М., Василець Н.М., Верескля М.Р., Жидецький Ю.Ц., Карпенко В.В., Карпенко Є.В., Карпенко Н.А., Кащук М.Г., Козира П.В., Колосович О.С., Кузьо Л.І, Кузьо О.Б., Лялюк Г.М., Майорчак Н.М., Марчук А.В., Мрака Н.М.,Одинцова Г.Ю., Орищин-Буджиган Л.С., Пряхіна Н.О., Угрин О.Г., Фінів О.Я., Христук О.Л., Шутка Г.І. та інші.

Філософсько-правова наукова школа

Напрями наукових розробок – сучасні проблеми у галузях онтології, гносеології, антропології, аксіології та праксеології права, а також правової комунікативістики, семіотики права, юридичної психології тощо. Наукові роботи за цим напрямом виконуються в межах теми «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри», що має державний реєстраційний №0116U004758.

Керівники наукової школи – Токарська Антоніна Семенівна та Балинська Ольга Михайлівна.

Токарська Антоніна Семенівна, доктор юридичних наук, професор.

Народилася 23 травня 1952 р. на Рівненщині. За першою освітою журналіст (1974), за другою – юрист (2005). Із 1974 до 1994 року працювала у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посаді доцента кафедри мови ЗМІ факультету журналістики, де у 1994 році отримала вчене звання доцента.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ працює з 1994 року на посадах завідувача кафедри юридичної лінгвістики, професора тієї ж кафедри, нині – професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права.

У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Правова комунікація у контексті посткласичного праворозуміння» (Київський національний університет внутрішніх справ), одержавши науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права, а у 2011 році Антоніні Семенівні присвоєно вчене звання професора.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Бере активну участь у роботі постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних робіт за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Є автором більше 250 наукових та навчально-методичних праць: це підручник із грифом МОН України (у співавторстві), монографії, навчальні посібники, в тому числі з грифами МОН України і МВС України, навчально-методичні посібники, які використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності ОВС, статті у фахових виданнях, методичні рекомендації.

Балинська Ольга Михайлівна – доктор юридичних наук, професор.

Народилася 18 червня 1974 року в м. Миколаєві Львівської області.

У 1996 році з відзнакою закінчила факультет журналістики ЛДУ ім. І. Франка, у 2007 році – юридичний факультет ЛьвДУВС. Із 1995 року – у ЛьвДУВС, де працювала науковим співробітником, викладачем, доцентом кафедри теорії та історії держави і права, начальником відділу організації наукової роботи, на даний час – проректор за напрямом наукової роботи і за суміщенням професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект», у 2013 – докторську дисертацію «Семіотика права як філософсько-правова парадигма». У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Виконує обов’язки відповідального секретаря Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ, що включений у Перелік фахових наукових видань з юридичних наук. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у ЛьвДУВС (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Очолює постійно діючий міжкафедральний семінар з розгляду та наукової експертизи дисертаційних робіт за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, посібники (у т.ч. з Грифом МОН та МВС України), словники, фахові статті, присвячені проблемам філософії та семіотики права, теорії держави і права, юридичної психології та філософії комунікативістики. Здійснює керівництво науковими дослідженнями молодих вчених, низка з яких вже кандидати юридичних наук.

До складу філософсько-правової наукової школи входять працівники університету –доктори юридичних і філософських наук – Бліхар В.С., Гарасимів Т.З., Карась А.Ф., Рабінович С.П., а також кандидати наук: Баліцька О.Ю., Башук В.В., Бондаренко В.В., Вишинський П.М., Гайворонюк Н.В., Гарасимів О.І., Дуфенюк О.М., Кісіль Р.-В.В., Козирєв М.П., Кузь М.М., Лісницька А.Ф., Мина В.В., Олексюк М.М., Орлов С.Ф., Павлусів Н.М., Палій М.Б., Пастушок Г.І., Парасюк В.М., Петрович З.З., Петрончак Ю.С., Поцюрко О.Ю., Приймак Б.І., Романів Х.Б., Романинець М.Р., Савайда О.І., Соломчак Х.Б., Сурмай І.М., Шевців М.Б., Шишко В.В., Штангрет М.Й. та інші.

Наукова школа кримінального права та кримінології

Напрям розробки проблем Загальної частини кримінального права України очолює Грищук Віктор Климович, а проблем Особливої частини кримінального права України та проблем кримінально-правової кваліфікації – Навроцький Вячеслав Олександрович.

Грищук Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії вищої освіти України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України.

Народився 27 січня 1950 р. у селі Сохуженці Ізяславського району Хмельницької області. Впродовж 1971-1976 року навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. Продовжував навчання в аспірантурі та докторантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1985 році захистив дисертацію «Кодифікація законодавства розвинутого соціалізму» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 1988 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології. У 1993 році захистив дисертацію на тему «Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, теорії та методології» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.08). У 2001 році присвоєно вчене звання професора цієї ж кафедри.

З 1989 по 2001 рік Грищук В.К. був науковим консультантом комітетів Верховної Ради України. Взяв участь у розробленні та доповненні більше 70 законопроектів.

Є головою постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право, а також працює в постійно діючому міжкафедральному семінарі з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Очолює спеціалізовану вчену раду К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Є науковим керівником теми НДР (ДКР) «Проблеми реформування правової системи України» (державна реєстрація – № 0112U007492).

Автор та співавтор понад 200 наукових та науково-методичних праць, 4 монографій, 23 навчальних посібників (у тому числі 6 одноосібних) тощо.

У 2006 році його навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина» удостоєний дипломом VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, що проводив Союз юристів України. У 2007 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», в цьому ж році він стає переможцем Всеукраїнського конкурсу «Юрист року 2007» у номінації «Юрист-вчений».

Навроцький В’ячеслав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Народився 20 січня 1951 року в м. Любешів Волинської області. Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1978 р.). З 1978-1981 аспірант Харківського юридичного інституту.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінальна відповідальність за забруднення водойм». У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології.

У 2000 році захистив дисертацію на тему «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.08). У 2002 році присвоєно вчене звання професора.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Працює в постійно діючому міжкафедральному семінарі з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників із Особливої частини кримінального права України.

Під його керівництвом захищено дві докторські та понад 20 кандидатських дисертацій.

До складу наукової школи входять працівники університету : кандидати наук – Авраменко О.В., Броневицька О.М., Гайздайка-Василишин І.Б., Вовк М.З., Говор Ю.О., Горпинюк О.П., Данилевський А.О., Йосипів А.О., Коваленко В.П., Ковальчук В.П., Коміссарчук Ю.А., Коханюк Т.С., Красницький І.В., Лащук Н.Р., Лісіціна Ю.О., Майстренко М.М., Маковецька Н.Є., Максимович  Р.Л., Марін О.К., Марко С.І., Мармура О.З. Навроцька В.В., Павлик Л.В., Пасєка О.Ф., Парасюк Н.М., Повалена М.В., Рудковська М.Р., Самченко М.Ю., Серкевич І.Р., Созанський Т.І., Телефанко Б.М., Туз Н.Д., Устрицька Н.І., Федорчук І.М., Франчук В.В., Яремко Г.З., Ясінь І.М., та інші.