Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Публічна інформація / Доступ до публічної інформації / Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Про стан розгляду звернень громадян,
запитів та звернень народних депутатів України у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
за  I півріччя 2020 року

 

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) ведеться постійна робота, спрямована на забезпечення прав громадян на звернення, відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України та інших нормативних документів.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому у ЛьвДУВС щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату, за результатами яких вживаються додаткові організаційні та практичні заходи, спрямовані на покращення організації цього напряму роботи та усунення наявних недоліків, враховуються зміни до нормативно-правових актів, що стосуються звернень громадян.

За 1 півріччя 2020 року до ЛьвДУВС надійшло 136 звернень громадян, що                   на 9 менше,   ніж за такий же період 2019 року, з них 134 заяви та 2 скарги. Безпосередньо заяв від громадян, які надійшли поштою та електронною поштою – 129, на особистому прийомі ректором та проректорами було розглянуто 7 звернень.

Тематика звернень свідчить про те, що вони пов’язані з особистими питаннями громадян і стосуються надання інформації про умови вступу чи поновлення до університету, різноманітних інформаційних довідок, питань публікацій наукових статей, вирішення кадрових питань, питань освітнього процесу, житлово-побутових, економічних питань та питань пенсійного забезпечення.

Звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни за 1 півріччя 2020 року до ЛьвДУВС не надходило.

Прийоми громадян керівництвом закладу вищої освіти проводяться з дотриманням графіків особистого прийому, які оприлюднені на сайті університету та відповідному інформаційному стенді.

Із березня 2020 року, до особливого розпорядження, тимчасово призупинена робота Громадської приймальні та особистий прийом громадян керівництвом Львівського державного університету внутрішніх справ. Таке рішення прийнято з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувалися. Результати розгляду доводилися громадянам письмово або усно, за їх побажанням. Усі звернення було взято на контроль керівництвом університету.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ за 1 півріччя 2020 року було проведено дві планові перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, узагальнено та проаналізовано з метою поліпшення роботи у цьому напрямі, своєчасного виявлення причин, що можуть призвести до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, та запровадження нових ефективних форм комунікацій з громадськістю. Інформація про роботу зі зверненнями громадян постійно оприлюднюється на сайті університету.