Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра кримінального права і кримінології

Інформація про кафедру

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін (із більшості з них видані друком навчальні посібники):

  • Кримінальне право
  • Кримінологія
  • Кримінально-виконавче право
  • Проблеми кримінально-правової кваліфікації
  • Кримінально-правова кваліфікація
  • Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри розроблено та опубліковано низку видань.

На кафедрі працює гурток “Правознавець” члени якого активно працюють над дослідженням актуальних проблем кримінального права та кримінології.

Кафедра працює над розробкою теми, яка має державну реєстрацію, а саме: Протидія злочинам підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти (державний реєстраційний номер 0111U007105) - керівник к.ю.н., доц. Авраменко О.В.). Мета роботи: дослідження проблем кримінального права та практики застосування чинного кримінального законодавства України щодо злочинів підслідних ОВС; вироблення пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правового регулювання в Україні. Очікувані результати: узагальнення отриманих результатів з наступним їх направленням за належністю до Верховної Ради України, Верховного Суду України, МВС України.

На кафедрі здійснюється підготовка ад'юнктів, аспірантів та здобувачів.

Тел.зав.каф: (032) 258-68-74,   Тел.каф: (032) 258-65-44

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.