Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет психології

Інформація про факультет

 

Підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Львівському університеті внутрішніх справ у 2005 році. Факультет психології створений та розпочав свою діяльність згідно наказу ректора ЛьвДУВС від 16 квітня 2006 р. № 96.

Відповідно реорганізаційних змін, які відбулися в структурі штатів кафедр університету, факультет психології створено відповідно до наказу МВС України від 02.12.2014 №1311 «Про організаційно-штатні зміни у МВС», наказів ЛьвДУВС від 30.12.2014 №395 «Про зміни в штаті університету» та наказу від 30.12.2014 № 396 «Про зміни в штатах кафедр ЛьвДУВС», є структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ.

Діяльність факультету психології організована відповідно до вимог законодавства України, Положення про факультет № 7 та Вчену раду факультету № 7, затверджених наказом ЛьвДУВС від 05.06.2018 №134, Положеннями про кафедри психології, психології діяльності в особливих умовах, психології управління, затверджених наказом ЛьвДУВС від 03.06.2016 №118.

На сьогоднішній день до складу факультету психології входять:

  • навчально-методичне відділення;
  • кафедра психології;
  • кафедра психології управління;
  • кафедра психології діяльності в особливих умовах.

Факультет психології є організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ, (розміщений на вул. Кривоноса 1) і забезпечує підготовку фахівців з такої галузі знань, спеціальності, напряму:

за освітнім ступенем «магістр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»;

за освітнім ступенем «бакалавр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія».

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки (спеціальності)

Підготовка фахівців з напряму (спеціальності) 8.03010201 «Психологія», яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV № 1479630 відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 року, протокол № 121) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії сертифіката до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців з напряму (спеціальності) 8.03010301 «Практична психологія», яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV № 1479631 відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 року, протокол № 121) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії сертифікату до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців з напряму (спеціальності) 6.030102 «Психологія», яка акредитована за ІІ рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IІ № 1481205 відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року, протокол № 123) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців з напряму (спеціальності) 6.030103 «Практична психологія», яка акредитована за ІІ рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IІ №º1481206 відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року, протокол № 123) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Наукова діяльність на факультеті психології проводиться за широким спектром напрямів у галузі психології, що мають ключове значення для її інноваційного розвитку. З метою поєднання освітньої та наукової діяльності на факультеті психології створено базові інтелектуальні ресурси для інтеграції в європейський науковий простір. Непорушною традицією є формування високопрофесійного кадрового складу науковців на факультеті, залучення в науку талановитої молоді.

Якісний склад факультету психології складає 5 докторів наук, 27 кандидатів наук.

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 261-24-61, (032) 258-67-93, (032) 258-67-13