Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет психології

Інформація про факультет

 

Підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Львівському університеті внутрішніх справ у 2005 році. Факультет психології створений та розпочав свою діяльність згідно наказу ректора ЛьвДУВС від 16 квітня 2006 р. № 96.

Відповідно реорганізаційних змін, які відбулися в структурі штатів кафедр університету, факультет психології створено відповідно до наказу МВС України від 02.12.2014 №1311 «Про організаційно-штатні зміни у МВС», наказів ЛьвДУВС від 30.12.2014 №395 «Про зміни в штаті університету» та наказу від 30.12.2014 № 396 «Про зміни в штатах кафедр ЛьвДУВС», є структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ.

Діяльність факультету психології організована відповідно до вимог законодавства України, Положення про факультет психології та Вчену раду факультету психології, затверджених наказом ЛьвДУВС від 26.04.2019 № 92, Положеннями про кафедри психології, психології діяльності в особливих умовах, психології управління, затверджених наказом ЛьвДУВС від 25.04.2016 № 91.

На сьогоднішній день до складу факультету психології входять:

  • навчально-методичне відділення;
  • кафедра психології;
  • кафедра психології управління;
  • кафедра психології діяльності в особливих умовах.

Факультет психології є організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ, (розміщений на вул. Кривоноса 1) і забезпечує підготовку фахівців з такої галузі знань, спеціальності:

за освітнім ступенем «магістр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»;

за освітнім ступенем «бакалавр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія».

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки (спеціальності)

Факультет психології Львівського державного університету внутрішніх справ має усталені традиції, які науково-педгогічний склад і талановиті студенти зберігають та примножують. Для нас важлива атмосфера факультету, яка пронизана високим духом творчості, жагою до знань та сміливістю думки, демократизмом і повагою до особистості. Саме в такій атмосфері народжуються інноваційні ідеї та добрі починання.

Підготовка фахівців освітніх ступенів «Магістр» та «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію серія НД № 1484533 від “26” червня 2017 року. Термін дії сертифікату до 01.07.2026 р).

Ліцензований обсяг набору підготовки «бакалаврів» складає 120 осіб д.ф.н., 80 осіб з.ф.н., «магістрів» 30 осіб д.ф.н., 30 осіб з.ф.н.

Наукова діяльність на факультеті психології проводиться за широким спектром напрямів у галузі психології, що мають ключове значення для її інноваційного розвитку. З метою поєднання освітньої та наукової діяльності на факультеті психології створено базові інтелектуальні ресурси для інтеграції в європейський науковий простір. Непорушною традицією є формування високопрофесійного кадрового складу науковців на факультеті, залучення в науку талановитої молоді.

Активно працюють наукові гуртки кафедр факультету, а саме: Anima (кафедра психології), ІНСАЙТ (кафедра психології управління), Ерудит (кафедра психології управління).

Якісний склад факультету психології складає 5 докторів наук (з них – 2 академіки АНВОУ, 4 професори, 1 Заслужений діяч науки і техніки України), 26 кандидатів психологічних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 1 кандидат з державного управління.

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 261-24-61, (032) 258-67-93, (032) 258-67-13