Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Докторантура та аспірантура / Про аспірантуру

Ад’юнктура (аспірантура)

Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників вищих навчальних закладів за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб – за умови укладання угод на підготовку. Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Станом на 01 вересня 2019 року у ЛьвДУВС навчається 14 ад’юнктів за державним замовленням (11 осіб на денній формі навчання, 3 особи на заочній формі навчання), 85 аспірантів за кошти фізичних або юридичних осіб; працюють над дисертаціями 5 здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата юридичних та економічних наук)

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

081 «Право»

наукові спеціальності:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.12 – філософія права;

051 «Економіка»

наукова спеціальність – 21.04.01 – економічна безпека держави;

073 «Менеджмент»

наукова спеціальність – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

ВАРТІСТЬ надання послуг з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів

 

Оплати за навчання аспірантів
Спеціальність Форма навчання Вартість за рік
Право Денна 14200 грн.
Економіка Денна 14200 грн.
Менеджмент Денна 14200 грн.
Право Заочна 13700 грн.
Економіка Заочна 13100 грн.
Менеджмент Заочна 13100 грн.
Складання кандидатських іспитів
філософія 933 грн.
іноземна мова 1252 грн.
спеціальність 878 грн.
Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії
7740 грн.
Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)
9739 грн.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-47-70