Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Інформація про кафедру

Кафедра «Фінансів та обліку» створена у 2016 р. у результаті реорганізації кафедр «Обліку та аудиту» і «Фінансів». Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців  з фінансів, обліку і аудиту. Кафедра є випускною за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування». Окрім того кафедра «Фінансів та обліку» забезпечує організацію навчального процесу з профільних дисциплін на економічному та юридичному факультетах.

Науково-педагогічний склад кафедри станом на 1.09.17 р. нараховує 13 викладачів, з яких 2 доктори економічних наук 7 кандидатів економічних наук (що становить 85,0 %) та 2 викладачі.

Науково – педагогічні працівники кафедри проводять активну наукову діяльність – публікують монографії, наукові статті, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних заходах. На кафедрі «Фінансів та обліку» функціонують 2 студентських науково-дослідні гуртки «Юний аудитор» та «Фінансист».

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке розміщено в електронній бібліотеці університету. Науково – педагогічні працівники кафедри постійно виявляють професійну мобільність та адаптацію до змін, використовують в навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології. Кафедра фінансів та обліку постійно працює над оновленням змісту, форм і методів навчання. Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці підручників, навчальних посібників.

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання.

Вихованці кафедри успішно працюють у всіх сферах економіки держави. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі університету чи працюють на рідній кафедрі фінансів та обліку.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Аналіз господарської діяльності;
 • Аудит;
 • Банківська система;
 • Банківські інформаційні системи;
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Бухгалтерський облік в галузях національної економіки;
 • Бухгалтерський облік;
 • Бюджетна система;
 • Бюджетно-податкова політика;
 • Гроші та кредит;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Звітність підприємств;
 • Інвестиційний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах;
 • Комп’ютерний аудит ;
 • Контролінг;
 • Контроль і ревізія;
 • Корпоративні фінанси;
 • Міжнародні фінанси;
 • Місцеві фінанси;
 • Облік в зарубіжних країнах;
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності;
 • Облік і аудит;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Облік у банках;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Облікова політика підприємства;
 • Податкова система;
 • Податкові системи зарубіжних країн ;
 • Страхові послуги;
 • Страхування;
 • Судово-бухгалтерська експертиза;
 • Тренінг «Сучасні ІС у фінансах»;
 • Тренінг Бухгалтерський облік;
 • Тренінг з «Фінансів підприємств»;
 • Тренінг Звітність підприємств;
 • Університетська освіта;
 • Управлінський облік;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Фінанси;
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • Фінансовий аналіз;
 • Фінансовий облік ;
 • Фінансовий облік 1;
 • Фінансовий облік 2;
 • Фінансовий ринок;
 • Ціни і ціноутворення

Тел. кафедри: (032) 261-53-02

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1