Шаблоны Joomla 3.5


Яремчук Віталій Дмитрович

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права, кандидат історичних наук, доцент

 Коротко про себе

У 1978 р. закінчив історичний факультет ЛДУ ім. І. Франка. У 2007 р. з відзнакою закінчив ЛьвДУВС, здобувши вищу юридичну освіту. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1978 р. З 1995 р. – у Львівському інституті внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ (нині – ЛьвДУВС), де працював на посадах наукового співробітника, доцента, професора, вченого секретаря секретаріату Вченої ради університету. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук на тему: «Національне і універсальне в освіті: філософсько-правовий вимір» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Має відзнаки українських православних церков, МВС України. Член Національної спілки журналістів України. Полковник міліції у відставці.

Науковий доробок

Автор та співавтор понад 170 наукових, навчально-методичних, науково-популярних та художньо-публіцистичних праць, у т.ч. 7 монографій, 9 підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України), курсів лекцій, словників.

Сфера наукових інтересів

Історія України, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, філософія права, історія освіти України.