Шаблоны Joomla 3.5


Балинська Ольга Михайлівна

професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права, доктор юридичних наук, професор, проректор

 Коротко про себе

У 1996 р. закінчила факультет журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка. У 2007 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. У 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Семіотика права як філософсько-правова парадигма» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Відповідальний секретар наукового вісника ЛьвДУВС (серія юридична); голова міжкафедрального семінару з розгляду кандидатських та докторських дисертацій із спеціальності 12.00.12 – філософія права.

Науковий доробок

Автор та співавтор понад 100 наукових та методичних праць, в тому числі: підручники, навчальні і навчально-методичні посібники з грифом МОН України, монографії тощо.