Шаблоны Joomla 3.5


Забзалюк Дмитро Євгенович

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права, кандидат історичних наук, доцент

 Коротко про себе

У 1997 р. закінчив економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. У 2004 р. закінчив юридичний факультет Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.» за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. У 2011 р. отримав вчене звання доцента. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук на тему: «Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя» за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

Дійсний член Міжнародної асоціації істориків права.

Науковий доробок

Автор та співавтор понад 70 наукових та методичних праць, в тому числі: навчальні та навчально-методичні посібники, монографії тощо.