Шаблоны Joomla 3.5


Юркевич Юрій Миколайович

завідувач кафедри кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

Коротко про себе

Освіта вища. У 2006 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а у 2009 р. – факультет обліку та підприємництва цього ж Університету. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Припинення юридичних осіб з правонаступництвом" (спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); у 2012 р. одержав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; у 2014 р. присвоєне вчене звання доцента; у 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України" (спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

З 1 жовтня 2018 року виконує обов’язки завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

Науковий доробок

Автор близько 80 наукових праць, зокрема, Науково-практичного коментаря Господарського кодексу України (у співавторстві), 2 одноосібних монографій та 2 навчальних посібників (у співавторстві).

Сфера наукових інтересів
  • цивільне право
  • цивільний процес
  • міжнародне приватне право