Шаблоны Joomla 3.5


Луцик Василь Васильович

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Коротко про себе

З 1999 по 2004 рік студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра права.

З 2004 року по 2005 рік працював у органах прокуратури України на посадах помічника та старшого помічника прокурора району. У листопаді 2005 року поступив на денне навчання аспірантури на кафедру кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчив у 2009 році.

У грудні 2009 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему «Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду».

З листопада 2008 по червень 2012 року працював на посаді асистента кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2012 року рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка обраний на посаду доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики, а у 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

З листопада 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

В складі робочої групи брав участь у розробці проекту Закону України «Про прокуратуру», який був прийнятий Верховною Радою України 14.10.2014 року.

Проходив стажування в: Маріборському університеті, Словенія (січень 2014 року), Потсдамському університеті, ФРН (березень 2014 року), Лінк кемпус університеті, Рим, Італія (травень, 2015 року), Вюрцбургзькому університеті, ФРН (жовтень 2015 року), Вільнюському університеті, Литва (грудень 2015 року).

Науковий співробітник Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

Член науково-методичної ради прокуратури Львівської області.

Науковий доробок

Автор понад 100 наукових праць, серед яких основними є:

 1. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
 2. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року/ за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с. (параграф 2 глави ІІІ, Глава 27).
 3. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. – 308 с.  
 4. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.
 5. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід. : монографія. – Харків : Право, 2017. – 376 с. 
Сфера наукових інтересів
 • прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю;
 • правовий статус прокурора у кримінальному провадженні;
 • міжнародні стандарти діяльності прокурора у кримінальному провадженні;
 • негласні слідчі розшукові дії.
Викладає дисципліни 
 • Кримінальний процес
 • Криміналістика
 • Прокурорський нагляд