Шаблоны Joomla 3.5

/ Публічна інформація / Доступ до публічної інформації / Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Про стан розгляду звернень громадян,
запитів та звернень народних депутатів України у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
за  2019 рік

 

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) ведеться постійна робота, спрямована на забезпечення прав громадян на звернення, відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України та інших нормативних документів.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому у ЛьвДУВС щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату, за результатами яких вживаються додаткові організаційні та практичні заходи, спрямовані на покращення організації цього напряму роботи та усунення наявних недоліків, враховуються зміни до нормативно-правових актів, що стосуються звернень громадян.

За 2019 рік до ЛьвДУВС надійшло 428 звернень громадян, що на 108 менше,   ніж за такий же період 2018 року, з них 420 заяв, 7 скарг та 1 пропозиція, що стосувалася подяки курсантові за допомогу в рятуванні помешкання, а саме — гасіння пожежі. Безпосередньо заяв від громадян, які надійшли поштою та електронною поштою – 389, на особистому прийомі ректором та проректорами було розглянуто 39 звернень. За скаргами проведено ретельну перевірку, а результати розгляду оформлено належним чином та своєчасно.

Тематика звернень свідчить про те, що вони пов’язані з особистими питаннями громадян і стосуються надання інформації про умови вступу до університету, різноманітних інформаційних довідок, питань публікацій наукових статей, вирішення кадрових питань, питань освітнього процесу, житлово-побутових, економічних питань та питань пенсійного забезпечення.

Звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни за 2019 рік до ЛьвДУВС не надходило. Одне звернення стосувалось постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС.

Прийоми громадян керівництвом закладу вищої освіти проводяться з дотриманням графіків особистого прийому, які оприлюднені на сайті університету та відповідному інформаційному стенді.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувалися. Результати розгляду доводилися громадянам письмово або усно, за їх побажанням. Усі звернення було взято на контроль керівництвом університету, а 2 звернення — безпосередньо керівництвом МВС України.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ за 2019 рік було проведено чотири планових перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, узагальнено та проаналізовано з метою поліпшення роботи у цьому напрямі, своєчасного виявлення причин, що можуть призвести до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, та запровадження нових ефективних форм комунікацій з громадськістю. Інформація про роботу зі зверненнями громадян постійно оприлюднюється на сайті університету.