Шаблоны Joomla 3.5


UA

Четвер, 10 вересня 2020 15:14

В університеті відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Written by
Rate this item
(0 votes)

Сьогодні у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулися два захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

1

Свою наукову роботу на розсуд спеціалізованої вченої ради представила аспірантка ЛьвДУВС Ольга Капітан. Тема дослідження – «Адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів формування та реалізації соціальної політики України в умовах євроінтеграційних процесів». Науковий керівник роботи – Надія Бортник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

2

У своєму дослідженні Ольга Капітан проаналізувала діяльність Міністерства соціальної політики як центрального органа виконавчої влади у сфері формування та реалізації соціальної політики держави, а також провела аналіз адміністративно-правового регулювання пенсійного забезпечення.

4

«Враховуючи євроінтеграційні зобов’язання України, перед нашою державою стоїть вагоме завдання вдосконалення нормативно-правового забезпечення та підвищення ефективності діяльності зазначених суб’єктів», - наголосила дисертантка.

5

Офіційними опонентами виступили: кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України В’ячеслав Тильчик та доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету Надія Христинченко.

«Авторка, провівши теоретичне узагальнення, запропонувала нове вирішення наукового завдання щодо адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів формування та реалізації соціальної політики України в умовах євроінтеграційних процесів. Вона також довела необхідність зміни принципів організації та діяльності органів виконавчої влади у соціальній сфері, оскільки критерієм ефективності застосування таких принципів є досягнення системності державного управління», – підкреслив В’ячеслав Тильчик.

3

«На особливу увагу у дослідженні дисертантки заслуговує ідея створення при Міністерстві соціальної політики України Департаменту з протидії торгівлі людьми, до функцій якого б входила координація діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у цій сфері, а також захист прав і законних інтересів постраждалих осіб», – відзначила Надія Христинченко.

Цього ж дня свою роботу на тему «Роль Національної поліції України у формуванні безпечного середовища для життєдіяльності населення» представив старший інспектор військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України Дмитро Cергенюк. Наукове керівництво роботою здійснював кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних дисциплін факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ Ярослав Когут.

6

Варто відзначити, що у науковій роботі проведено комплексне та системне дослідження міжнародного досвіду організації діяльності поліції у сфері забезпечення безпечного середовища. Крім цього, визначено основні прогалини сучасного адміністративно-правового виміру організації діяльності Національної поліції України та окреслено методи їх усунення.

7

Дмитро Сергенюк наголосив, що забезпечення режиму законності, підтримання публічної безпеки та сприяння у формуванні безпечного середовища є пріоритетними завданнями, які ставляться перед правоохоронними органами.

«Наукові пошуки у сфері публічної безпеки слід зосередити не стільки на ролі органів держави, скільки на питаннях не лише залучення, а й реальної участі недержавних організацій, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також конкретних громадян, організації ефективної взаємодії між державними та недержавними інституціями», - продовжив дисертант.

10

Офіційними опонентами виступили: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Личенко та доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Вікторія Чорна.

9

Ірина Личенко відзначила, що дисертація вирішує конкретне науково-прикладне завдання, містить положення, які є особистими напрацюваннями автора, мають наукову цінність і позитивне значення для подальшого розвитку адміністративного права та процесу.

8

«Слушною є думка дисертанта, що під взаємодією Національної поліції та органів публічного управління слід розуміти узгоджений процес стратегічного планування та управлінської діяльності, спрямованої на прийняття міжвідомчих нормативно-правових актів», – додала Вікторія Чорна.

11

Наукові роботи стали предметом жвавих обговорень та дискусій. За результатами захисту спеціалізована вчена рада прийняла рішення присвоїти ступінь доктора філософії у галузі права Ользі Капітан та Дмитру Сергенюку.

Вітаємо науковців з успішним захистом дисертації, бажаємо подальшого розвитку та нових професійних здобутків!

 

Read 210 times